InvestorsHub Logo

Tamtam

04/24/21 6:31 AM

#4102 RE: Maarten #4101

Zo gruwelijk was het niet voor mij. De NBI ging naar beneden zonook enkele van mijn stocks maar allen herstelden zich volledig.