SureTrader Advertisement Advertisement Advertisement
Home > Boards > Free Zone > A.I.M. >

EMBLAZE (BLZ)

BLZ RSS Feed
      Hide Sticky   Hide Intro
Moderator: MagShoe Assistants:
Search This Board:
Last Post: 11/19/2015 2:43:08 PM - Followers: 0 - Board type: Free - Posts Today: 0
דיבידנדים: רייפמן רוצה כפפות לעבודה בכלא מייסד חברת אמבלייז, המרצה עונש מאסר של ארבע שנים בכלא גלבוע, עתר לביהמ"ש לקבל כפפות לפינוי אשפה כתבי כלכליסט29.10.12, 08:58 23 תגובות מנוי לעיתון פייסבוק אפליקציה באייפון טוויטר iPad אפליקציה באנדרואיד ניוזלטר ספריית כלכליסט רייפמן רוצה כפפות מייסד חברת אמבלייז אלי רייפמן, המרצה עונש מאסר של ארבע שנים בכלא גלבוע לאחר שהורשע בעבירות זיוף ומרמה, מתקשה להתרגל למעבר מתפקיד עובד מטבח למפנה אשפה. בעתירה שהגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד שב"ס הוא טוען כי "אני נאלץ לפנות בידיי החשופות אשפה של שבעה אגפי אסירים (יותר מ־600 אסירים) הכוללת מגע עם זבל חי, סכיני גילוח, קליפות ביצים, נייר טואלט ומגבונים משומשים, עצמות, נוזלי זבל מזוהמים, מזון רקוב ושיער אדם". רייפמן טוען כי פנה לרשויות הכלא בדרישה לקבל כפפות, אבל נאמר לו כי "מטעמי ביטחון" לא יוכל לקבלן, וזאת אף שאסירים אחרים משתמשים בכפפות. "מדובר כאן בסיכון בריאותי, אישי ותברואתי שאין הדעת סובלת ובהתעללות גרידא", מוסיף רייפמן. הוא דורש לחייב את שב"ס לספק לו כפפות. משב"ס נמסר: "תגובת שב"ס לעתירה תוגש כמקובל לבית המשפט".
PostSubject
#1   ?????? ???? ??????? ???? Double U trading, ???? ???? MagShoe 11/19/15 02:43:08 PM
PostSubject